Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Δ.Σ. της Πειραιώς Leasing ανά θέση:

Πρόεδρος

Γεώργιος Κορμάς

Αντιπρόεδρος

Φωτεινή Ιωάννου

Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Μέλος

Κωνσταντίνος Πασχάλης

Μέλος

Εμμανουήλ Μπάρδης

Μέλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Μέλος

Αθανάσιος Ψύλλος

Μέλος

Χρυσούλα Κουτούδη

Μέλος

Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος