Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Δ.Σ. της Πειραιώς Leasing ανά θέση:


Πρόεδρος

Ηλίας Μίλης

Αντιπρόεδρος

Φωτεινή Ιωάννου

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μαυρέλος

Μέλος

Κωνσταντίνος Πασχάλης

Μέλος

Μάρθα Μπάρκα

Μέλος

Νικόλαος Μπουσγολίτης

Μέλος

Αθανάσιος Ψύλλος

Μέλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Μέλος

Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος