Μηχανήματα Έργου Αναζητήστε τη λύση που σας ταιριάζει

Αναζητήστε τη λύση που σας ταιριάζει

Atlas 1304

Εκσκαφείς Διαθέσιμο για Αγορά
  • Κωδικός Αγγελίας: M000000031
  • Ώρες Λειτουργίας: 10772
  • Έτος Κατασκευής: 1996

Gomaco GT6300

Μηχανήματα Έργου Διαθέσιμο για Αγορά, Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)
  • Κωδικός Αγγελίας: M000000009
  • Ώρες Λειτουργίας: 4400
  • Έτος Κατασκευής: 1992

Wessex

Μηχανήματα Έργου Διαθέσιμο για Αγορά, Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)
  • Κωδικός Αγγελίας: EQ00000007
  • Ώρες Λειτουργίας: 0
  • Έτος Κατασκευής: 1990