Το Leasing από το Α εως το Ω

Όλοι οι όροι και η ετυμολογία του leasing που χρειάζεται να ξέρετε

Στην Πειραιώς Leasing έχουμε ετοιμάσει ένα πρωτότυπο λεξικό για να ξέρετε, από το Α έως το Ω, τα πάντα που σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Μίσθωμα

Tο ποσό που έχει συμφωνηθεί και καταβάλλεται από τον μισθωτή στα πλαίσια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, συνήθως ανά μήνα.
Διαβάστε Περισσότερα

Μισθωτής / Μισθώτρια

Ο χρήστης του παγίου κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο οποίος είναι υπόχρεος για την καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος προς την εταιρεία Leasing.
Διαβάστε Περισσότερα