Το Leasing από το Α εως το Ω

Όλοι οι όροι και η ετυμολογία του leasing που χρειάζεται να ξέρετε

Στην Πειραιώς Leasing έχουμε ετοιμάσει ένα πρωτότυπο λεξικό για να ξέρετε, από το Α έως το Ω, τα πάντα που σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Ευρωπαϊκό Διατραπεζικό Επιτόκιο

Είναι το μέσο σταθμικό κόστος χρήματος, στο οποίο οι Τράπεζες είναι διατεθειμένες να δανειοδοτήσουν σε ευρώ άλλες Τράπεζες εντός της Ευρωπαϊκής Διατραπεζικής Αγοράς.
Διαβάστε Περισσότερα